دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • بستن چشم دشمنان

  بستن چشم دشمنان

 • جذب قلوب

  جذب قلوب

 • ایه محبت

  ایه محبت

 • خواص اسمای الهی

  خواص اسمای الهی

 • استخاره

  استخاره

 • زبان بند

  زبان بند

 • جلب عشق

  جلب عشق

 • دفع خوف با دعا

  دفع خوف با دعا

 • حرز بخت گشایی

  حرز بخت گشایی

 • دفع خوف

  دفع خوف

 • ادای دین و براورده شدن حاجات

  ادای دین و براورده شدن حاجات

 • زیاد شدن روزی و معیشت

  زیاد شدن روزی و معیشت

 • بستن زبان بد گویان

  بستن زبان بد گویان

 • زبان بندی قوی

  زبان بندی قوی