دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • دعای فروش ملک و زمین و اجناس

  دعای فروش ملک و زمین و اجناس

 • دعای محبت قوی در خانواده

  دعای محبت قوی در خانواده

 • دعای باز کردن سرکتاب و استخاره

  دعای باز کردن سرکتاب و استخاره

 • دعای بازگشت عشق به خدا

  دعای بازگشت عشق به خدا

 • بخت گشایی سریع برای میان سالها

  بخت گشایی سریع برای میان سالها

 • دعای رزق و روزی زیاد

  دعای رزق و روزی زیاد

 • دعای بازگشت عشق برای ازدواج

  دعای بازگشت عشق برای ازدواج

 • دعای درمان بیماری های روحی و روانی

  دعای درمان بیماری های روحی و روانی

 • دعای محبت بین زن و شوهر و فرزند

  دعای محبت بین زن و شوهر و فرزند

 • دعای باطل السحر قوی

  دعای باطل السحر قوی

 • احادیث و روایات معتبر پیامبران

  احادیث و روایات معتبر پیامبران

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در بندرگناوه

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در بندرگناوه

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در بندرعباس

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در بندرعباس

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در قشم

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در قشم